Museumvereniging roept op tot verruiming Geefwet

De Museumvereniging roept namens de taskforce culturele en creatieve sector minister Van Engelshoven op om de Geefwet te verruimen met het doel de solvabiliteit van culturele instellingen te verbeteren.

Bron: De Museumvereniging