Nederlands veilinghuis ontvangt verzoek opschorten veiling objecten uit Ethiopië

Het veilinghuis Venduehuis heeft een verzoek gekregen van de autoriteiten uit Ethiopië om de veiling op te schorten van drie manuscripten van 19e-eeuwse Koptische bijbels en 6e– of 7e-eeuwse textielfragmenten. De veiling vindt plaats op 25 juni. Volgens de autoriteiten zou eerst een onderzoek moeten plaatsvinden waar deze objecten precies vandaan komen en of ze Ethiopië rechtmatig hebben verlaten. Indien de objecten Ethiopië onrechtmatig zouden hebben verlaten dan is het land bereid om het eigendomsrecht van de objecten tegen betaling over te dragen.

Bron: Trouw