Nieuw aanvullend beleid voor cultureel erfgoed

Minister Van Engelshoven heeft aanvullend beleid ontwikkeld voor de erfgoedthema’s archeologie, militair erfgoed, herinneringserfgoed en erfgoed van na 1965. Het beleid is specifiek gericht op het aanwijzen en beschermen van erfgoed door betekenisgeving. De minister wil daarnaast meer perspectieven bieden voor vrijwilligers en de betrokkenheid van burgers.

In aanvulling op het verbeteren van het burgerinitiatief en –participatie met betrekking tot het behoud van erfgoed is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) het programma Faro gestart. Met een netwerk van erfgoeddeskundigen worden proefprojecten opgezet om methoden en instrumenten te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden door overheden, organisaties en gemeenschappen in de praktijk. De resultaten van deze projecten worden gebruikt in advies aan minister Van Engelshoven over de ratificatie van het Verdrag van Faro.

Bronnen: Beleid Cultureel Erfgoed en FARO Cultureel Erfgoed

Filmpje: Youtube