Nieuw EU-douaneactieplan voor bescherming van het intellectuele eigendom

De Raad van de Europese Unie heeft een nieuw douaneactieplan tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten voor de periode 2018 tot en met 2022 openbaar gemaakt. De Raad wil de internationale aanvoer van namaakgoederen naar Europa aanpakken door de samenwerking te versterken tussen het Europees Waarnemingscentrum, de douane, politie en landelijke gerechten. Het nieuwe plan begint met een evaluatie van het douaneplan 2013-2017. Daaruit blijkt dat in 2016 meer dan 41 miljoen artikelen in beslag zijn genomen met een marktwaarde van 672 miljoen euro. bron EU-douaneactieplan 2018-2022, Raad van de Europese Unie, 12002/1/18