Nieuwe bepalingen Antiwitwasrichtlijn

19 juni / 19 april. De Europese Unie overweegt strenge nieuwe voorschriften inzake invoervergunningen voor cultuurgoederen ouder dan 250 jaar om de financiering van terrorisme door illegale handel te helpen bestrijden. Op het voorstel van de vijfde vernieuwde Antiwitwasrichtlijn wordt zowel nationaal als internationaal gechoqueerd gereageerd door de kunst- en antiekhandel.

Door de wijzigingen wordt de kunstmarkt toegevoegd aan de lijst van risicogroepen en onderworpen aan richtlijnen die het witwassen van zwart geld en terrorismefinanciering moeten voorkomen, zo meldt het NRC. Kunsthandelaars moeten de identiteit van kopers controleren bij online en contante transacties boven de 10.000 euro. De kunstmarkt verwacht dat deze maatregel en diverse andere, zoals controleren of iemand gelinkt kan worden aan terrorisme, de verkoop van kunst gaat belemmeren. In de Tweede Kamer zijn door lid Bergkamp (D66) vragen gesteld. Minister Hoekstra van Financiën laat weten dat door toenemende kunstroof in conflictsituaties het belang van bescherming van cultuurgoederen afkomstig uit conflictgebieden breed gedragen wordt en dat het nodig is alert te blijven. bronnen NRC en artnet

Kamerstuk 2018D34801, Tweede Kamer 19 juni 2018: Antiwitwasrichtlijn en kunsthandel, antwoorden op de Kamervragen van het lid Bergkamp (D66).

Vijfde Antiwitwasrichtlijn, persberichtvan de Europese Commissie met de nieuwe wijzigingen.