Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

Demissionair minister Ollongren heeft beslist dat de nieuwe beoogde datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet 1 juli 2022 is. Zo hebben het Rijk, de provincies, de waterschappen en de gemeenten genoeg tijd om de implementatie van de wet te voltooien.

 Bron: Cultureel Erfgoed