Nieuwe Europese regelgeving tegen handel in ivoor

Nieuwe Europese regelgeving is ontwikkeld om de handel in ivoor meer te bestrijden. Deze regelgeving treedt in werking op 18 januari en verbiedt alle handel in ruwe slagtanden. Bewerkt ivoor van voor 1947 mag alleen nog binnen de Europese Unie worden verhandeld. Buiten de Europese Unie mag bewerkt ivoor alleen worden geïmporteerd in geval van nalatenschappen binnen de familie, uitwisseling tussen culturele instanties of objecten gebruikt voor rechtshandhaving of onderzoek.

Bron: Artnet News