Nieuwe richtlijnen koloniale roofkunst n.a.v. congres

Afgelopen 7 juni organiseerde Museum Volkenkunde een seminar waar de vraag centraal stond wat te doen met koloniale roofkunst in museumcollecties. De casus van het Delftse Museum Nusantara werd als voorbeeld behandeld: toen dit museum gesloten werd, was onduidelijk wat er diende te gebeuren met de koloniale roofkunst uit de collectie.

Omdat bestaande richtlijnen tekortschieten, werkt het Nationaal Museum van Wereldculturen momenteel aan een specifiek protocol hieromtrent. bronnen de Volkskrant, Trouw en Museum Volkenkunde