Nieuwe wetgeving auteursrecht

Op 7 juni is nieuwe regelgeving voor het auteursrecht in werking getreden. Deze wetswijziging volgt uit de Europese richtlijn 2019/790. De nieuwe wetgeving geeft onder andere meer ruimte om auteursrechtelijk beschermd materiaal specifiek te gebruiken voor onderwijs, onderzoek en ook voor behoud van cultureel erfgoed.

Bron: Europa-nu