Obama ondertekent wet voor culturele uitwisseling met Rusland

Op 16 december ondertekende Obama de nieuwe wet Foreign Cultural Exchange Jurisdictional Immunity Clarification Act, die vreemde staten immuniteit, zowel van beslag als van jurisdictie, moet geven bij tijdelijke tentoonstellingen in bruikleen op Amerikaans grondgebied. Dit kan onder andere weer uitwisseling met Rusland teweeg brengen –wat al sinds 2011 niet meer is voorgekomen.

bron artnet