Onderzoek illegale kunsthandel. Waar wordt het meest gestolen en waar duikt het op?

Een klein deel van de wereld lijkt de meeste vraag naar gestolen kunstwerken te genereren.
Jaarlijks zijn kunstdiefstallen goed voor zo’n vier tot zes miljard dollar aan verliezen wereldwijd. Vanwege de omvang van het probleem, verzamelt de Internationale Criminele Politie Organisatie, beter bekend als Interpol, voortdurend gegevens over de vele kunstdiefstallen en -terugwinningen. Met 192 lidstaten catalogiseert de internationale politieorganisatie ongeveer 50.000 gestolen kunstwerken.

Gebruikmakend van de enorme hoeveelheid gegevens van Interpol, heeft een recente analyse van Element Paints een aantal belangrijke aspecten belicht met betrekking tot waar kunst wordt gestolen, wat er wordt gestolen en waar het werk het vaakst terechtkomt. De meeste werken schijnen gestolen te worden bij particulieren en worden het vaakst teruggevonden in Parijs en in de kleine onbekende Servische stad Arandelovac (kennelijk een schakelpositie in de kunsthandel). bron artnet