Online publicatie van erfgoed makkelijker door de nieuwe Auteursrechtenrichtlijn

De nieuwe Auteursrechtenrichtlijn die op 15 april aangenomen is door  de Raad van Ministers van de EU wordt het voor erfgoedinstellingen zoals archiefinstellingen en musea makkelijker licenties te krijgen om werken te digitaliseren en online te publiceren. Ook worden mogelijkheden om auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor onderwijs, onderzoek en behoud van cultureel erfgoed verruimd. bron VNG