Prinsessen voldeden erfbelasting met kunst en oude auto’s

Uit een item van Zembla is gebleken dat de koninklijke familie verkopen van haar cultureel erfgoed heeft gebruikt als inkomensaanvulling en afkoop van belastingen. De Volkskrant meldt dat “de prinsessen Irene, Margriet en Christina hebben een deel van de belasting die zij moesten betalen over de erfenis van hun moeder Juliana voldaan door kunstwerken uit paleis Soestdijk te verkopen aan het Rijk. Op die manier konden zij ruim 8,8 miljoen euro aftrekken van de verschuldigde erfbelasting.” De afgesproken verplichting dat die kunst daarna openbaar toegankelijk moet zijn, is niet nagekomen. Het NRC schrijft dat zowel prins Bernard als koningin Juliana in stilte erfgoed en inventarissen aan het rijk verkochten. bronnen Zembla, de Volkskrant en NRC