Publicatie Omgevingswet en immaterieel erfgoed

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben samen ‘Ruimte voor immaterieel erfgoed’ uitgebracht. De Omgevingswet geeft gemeenten de mogelijkheid om het immaterieel erfgoed te plaatsen in een omgevingsvisie en -plan. In deze uitgave worden hiervoor tips en voorbeelden gegeven.

Bron: RCE