Raad voor Cultuur brengt advies uit over de basisinfrastructuur (“BIS”)

De Raad voor Cultuur adviseertMinister Van Engelshoven met betrekking tot subsidie aanvragen van 220 culturele instellingen. Er zijn 107 instellingen die een positief advies hebben gekregen, waarvan bij 43 instellingen extra voorwaarden voor de subsidiering hebben meegekregen. Minister Van Engelshoven geeft deze 43 instellingen en 8 instellingen met een voorlopig negatief advies de mogelijkheid tot 1 november de tijd om hun plannen aan te passen.

Persbericht en advies: Raad voor Cultuur