Raad voor Cultuur publiceert rapport over Nederlands beleid teruggave naziroofkunst

De Raad voor Cultuur heeft, na onderzoek door de Commissie Kohnstam, een advies uitgebracht aan minister Van Engelshoven over het Nederlandse restitutiebeleid ten aanzien van naziroofkunst. In haar rapport Streven naar rechtvaardigheid is de commissie kritisch. De commissie stelt dat het restitutiebeleid niet transparant is, de Resitutiecommissie te formalistisch is, gebrekkig communiceert en onvoldoende empathisch met verzoekers omgaat. Het restitutiebeleid zou het belang van een eiser van een geroofd kunstwerk afwegen tegen het belang van een museum om het kunstwerk te houden. Dergelijke belangenafweging zou restitutie weerhouden en schaadt het na te streven rechtsherstel. De Commissie Kohnstam pleit voor een helpdesk bij het ministerie van OCW waar verzoekers in Nederland en uit het buitenland informatie moeten kunnen krijgen over het restitutiebeleid. Daarnaast adviseert zij dat het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies de komende vier jaar herkomstonderzoek gaat uitvoeren. Tenslotte adviseert de commissie om geen einddatum voor de resitutie van roofkunst in te stellen.

Bronnen: NRC en NRC en NOS.nl en NU.nl en NU.nl en The Art Newspaper en Artnet News