Redelijke vergoeding voor gebruik portret Cruijff begroot op 10% van de omzet

De rechtbank Amsterdam oordeelde dat 10% van de netto omzet een redelijke vergoeding is voor het ongevraagd gebruik van een portret van Johan Cruijff op de boekomslag Cruijff! De jonge jaren van uitgever Xander Uitgevers. Het percentage is o.a. gebaseerd op het gegeven dat het gaat om het gebruik van één enkele foto die al door meerdere media gebruikt wordt. De rechtbank sluit hiermee aan bij een vonnis omtrent gebruik van een foto van Max Verstappen. Er is geen reden om aan te nemen dat de verzilverbare populariteit van Cruijff groter is dan die van Verstappen. Overigens grappig om te vermelden is dat in de Verstappen-zaak juist verwezen werd daar een zaak omtrent Cruijff (arrest Cruijff/Trion). bron Boek 9

Eindvonnis rechtbank Amsterdam, 24 juli 2019 (Cruijjf/Xander)
Kort geding rechtbank Amsterdam, 2 mei 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2983 (Cruijff/Xander)
Gerechtshof Amsterdam, 8 oktober 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3614 (Max Verstappen)