Resolutie Europees Parlement tot verbetering restitutie illegale kunst

Het Europees Parlement heeft de Europese Commissie verzocht het wettelijke kader te verbeteren omtrent grensoverschrijdende restitutie van geroofde kunst- en cultuurgoederen uit conflictgebieden. In een resolutie van 17 januari jl. is onder meer voorgesteld om een pan-Europese database van geroofde kunst te realiseren, herkomstonderzoek financieel te ondersteunen, alternatieve geschillenbeslechtingen in het leven te roepen en educatieprogramma’s te verzorgen. De resolutie richt zich op door Nazi’s geroofde kunst, geplunderd kunst uit recente conflicten in het Midden-Oosten en lijkt ook koloniale roofkunst te omhelzen. De nieuwe resolutie komt na een wet van 2018, m.b.t. invoervergunningen voor culturele goederen om geroofde kunst en illegale handel te voorkomen. Zie ook onze eerdere berichtgeving uit 2017. bron The Art Newspaper