Smokkel van cultuurgoederen toch niet zo aanzienlijk volgens rapport

De Werelddouaneorganisatie (WDO) heeft in haar jaarrapport 2019 gepubliceerd dat de cijfers betreffende het smokkelen van cultuurgoederen lager uitvallen dan wordt gedacht. Ter onderbouwing neemt de WDO in haar rapport enkele case studies en grafieken op.

Bron: Artnet News