Start onderzoeksprogramma Pressing Matter: Ownership, Value and the Question of Colonial Heritage in Museums

Het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en de Vrije Universiteit (VU) starten het onderzoeksprogramma Pressing Matter: Ownership, Value and the Question of Colonial Heritage in Museums. Samen met onderzoekers vanuit vijf academische instellingen, vijf Nederlandse musea, en in samenwerking met internationale partners op meerdere continenten gaan elf onderzoekers in vier jaar de vraagstukken onderzoeken rondom museumcollecties die cultuurgoederen bevatten uit het koloniale verleden. Het onderzoek wordt gefinancierd door een subsidie van 3,5 miljoen euro van de NWO en door de deelnemende organisaties voor een bedrag van 1 miljoen euro.

Bronnen: Trouw en Trouw