Status rijksmonument staat sloop niet in de weg

De status van rijksmonument behoeft de sloop van een gebouw niet in de weg te staan. Zo bleek onlangs uit de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State betreffende de voormalige KRO-studio in Hilversum en een karakteristieke villa aldaar.

“Het college mag zelfs gemotiveerd afwijken van het negatieve advies van de minister, zijnde in dit geval de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ten aanzien van een voorgenomen sloop van een rijksmonument.”, aldus Berend Haagen en Renee Fennis van NautaDutilh. bron NautaDutilh

Uitspraak Raad van State, ECLI:NL:RVS:2016:2782