Stedelijk moet Kandinsky teruggeven

De gemeente Amsterdam heeft bekend gemaakt dat het schilderij van Wassily Kandinsky, Bild mit Häusern, wordt teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren, de erven Lewenstein. Het schilderij is in 1940 door de gemeente Amsterdam gekocht voor 160 gulden op een veiling en in het Stedelijk Museum tentoongesteld. In 2018 adviseerde de Restitutiecommissie dat het schilderij niet aan de erven Lewenstein teruggegeven hoefde te worden. In 2020 adviseerde de commissie Kohnstamm dat de Nederlandse overheid zich moet inspannen om de door de nazi’s geroofde kunstwerken terug te geven aan de rechtmatige eigenaren, waarna de regering in juni van dit jaar besloot afstand te doen van alle resterende nazi geroofde kunstwerken die nog in het bezit zijn van de Nederlandse overheid.

Bronnen:  NRC Handelsblad en NU.nl en The Art Newspaper