Stedelijk Museum mag Kandinsky houden

De rechter in Amsterdam heeft beslist dat het Stedelijk Museum het schilderij Bild mit Häusern (1909) van Wassily Kandinsky niet hoeft terug te geven aan de erven Lewenstein. Volgens de erven is het schilderij onvrijwillig afgestaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sinds 2012 voeren de erven een juridische strijd om het schilderij weer in bezit te krijgen. De Kandinsky is in 1940 door de toenmalige directeur van het museum, David Röell, gekocht en zijn er volgens de erven onderling prijsafspraken gemaakt. De Restitutiecommissie oordeelde in 2018 na onderzoek dat de erfgenamen geen recht hebben op teruggave van het schilderij omdat het niet zou zijn geroofd. Volgens de rechter is het advies van de Restitutiecommissie bindend en hebben de erven aangegeven het advies te accepteren. Ondanks dat het na onderzoek niet duidelijk is geworden hoe en in wiens opdracht het schilderij op de veiling terecht is gekomen en onder welke omstandigheden, acht de rechtbank dat het onderzoek geen ernstige gebreken vertoont.

Bronnen: Het Parool en De Volkskrant en Artnet News