Steeds meer Afro-Amerikaanse kunstvervalsingen in omloop

De toenemende aandacht voor Afrikaans-Amerikaanse kunst leidt tot aan aanzienlijke stijging van vervalsingen. Het probleem wordt niet alleen verergerd doorgebrek aan experts, maar ook doordat veel kenners hun handen niet durven te branden aan echtheidsonderzoeken uit angst voor eventuele rechtszaken bij mogelijke vervalsingen. bron The Art Newspaper