TEFAF Kunsthandelaar ook in hoger beroep in het gelijk gesteld

Een Italiaanse kunsthandelaar mag een op de TEFAF gekocht drieluik houden, ondanks dat het werk in 2006 in New York verduisterd werd, zo bepaalde het gerechtshof ’s Hertogenbosch. Het drieluik werd in 2008 in het Art Loss Register geregistreerd en in 2010 op de TEFAF te koop aangeboden en verkocht. De New Yorkse eigenaar liet daarop in Nederland beslag leggen op het werk en sprak de handelaar in Nederland aan op grond van onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Het hof heeft geoordeeld dat de Italiaanse kunsthandelaar bescherming verdient als verkrijger te goeder trouw, overeenkomstig het Italiaanse recht (art. 10:127 BW).

bron Oostwaard Advocaten

Uitspraak Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2017:2512