Trump voert invoerbelasting in voor Chinese kunst, met grote gevolgen 

Een nieuwe maatregel van President Trump om de invoerbelasting op Chinese kunst naar 25% te verhogen stuit op veel verzet. Op 20 juli jl. was de beoogde belasting ‘nog’ 10%(ten opzichte van 0% hiervoor voor de culturele sector), maar door de oplopende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten liep het percentage voor de kunstensector snel op. bron artnet