TU Delft en Universiteit Leiden publiceren rapport over het effect van de klimaatverandering op cultureel erfgoed in Nederland

Samenvatting door TU Delft en Universiteit Leiden:

Cultureel erfgoed biedt een breed scala aan economische, sociaal-culturele en ecologische voordelen voor huidige en toekomstige generaties. Wereldwijd toont wetenschappelijk bewijs aan dat de klimaatverandering een ongunstig effect heeft op het diverse materiële en immateriële culturele erfgoed [1; 2]. Toch is er in Nederland behoefte aan meer begrip van de kwetsbaarheid van cultureel erfgoed voor klimaatverandering. Het begrijpen van de kwetsbaarheid van cultureel erfgoed voor gevaren van klimaatverandering is van het allergrootste belang om proactieve plannen voor aanpassing aan de klimaatverandering te informeren en te begeleiden en om de potentiële schade of het verlies van erfgoed te verminderen [3; 4; 5]. Het doel van dit onderzoek is het evalueren en visualiseren van de potentiële blootstelling van nationaal significant cultureel erfgoed aan meerdere gevaren voor klimaatverandering in Nederland. De gevaren van klimaatverandering die in dit onderzoek zijn beoordeeld, zijn onder meer overstromingen langs de kust en rivieren, overstromingen in steden, droogte en hitte. De beoordeling wordt gepresenteerd in een reeks tabellen, grafieken en kaarten voor gebruiksgemak. Belangrijk is dat de gepresenteerde blootstelling van monumenten aan gevaren voor klimaatverandering geen maat is voor het werkelijke risico of impact, maar de eerste scan van verschillende niveaus van blootstelling van monumenten aan gevaren voor klimaatverandering met behulp van een wetenschappelijke database van Climate Impact Atlas.

Bron: Repository TU Delft