Twee schilderijen uit de Nederlands Kunstbezit-collectie terug naar erven joodse eigenaar

De Restitutiecommissie heeft de minister van OCW geadviseerd twee schilderijen uit de Nederlandse Kunstbezit-collectie terug te geven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke joodse eigenaar Jacob Lierens. De minister heeft dit advies overgenomen. In 2017 hebben erfgenamen van Jacob Lierens de minister van OCW gevraagd om restitutie van twee schilderijen uit de NK-collectie: Het betreft de schilderijen Elegant gezelschap in een Hollandse renaissancezaal van Dirck Franchoisz Hals en Dirck van Delen (in bruikleen bij het Frans Hals Museum te Haarlem) en Pronkstilleven van Jan Davidsz. de Heem (in bruikleen bij het Centraal Museum, Utrecht). zie advies Restitutiecommissie, de NRC en NOS