Twijfel over echtheid dolk

Het Nationaal Museum in Jakarta twijfelt of de kris, de traditionele dolk die Nederland in maart van dit jaar overhandigde aan Indonesie, wel de echte dolk is. Om deze reden gaat het museum de kris nog niet tentoonstellen. Het Volkenkundig Museum geeft aan onderzoek te hebben gedaan naar de authenticiteit van de dolk van Diponegoro en dat zij niet twijfelt aan de echtheid van de dolk.

Bron: Trouw

Persbericht museum:Volkenkundig Museum