Uitspraak volgrecht: Geen recht op royalty’s na verkoop kunstwerken via veilingen

In Californië is na een strijd van zeven jaar tussen kunstenaars en veilinghuizen een uitspraak gedaan over de toepassing van het volgrecht bij werken die via een veiling zijn doorverkocht. De federale Amerikaanse auteursrechtwetgeving gaat boven  een  wettelijke regeling uit de staat Californië (California Resale Royalties Act), waarin gesteld wordt dat bij doorverkopen van kunstwerken boven een bepaald bedrag een percentage van 5% van de verkoopprijs wordt uitgekeerd aan de maker van het werk (volgrecht). Het volgrecht is in de meeste landen van toepassing, ook via de Berner Conventie, maar wordt in Amerika niet erkend. bron artnet

United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, No. 16-56234