Update: Uniek proces Internationaal Strafhof inzake vernietigen graftomben Timboektoe

30 september 2015: Voor het eerst buigt het Internationaal Strafhof zich over de vraag of iemand veroordeeld kan worden voor het vernielen van cultureel erfgoed. De grondslag van het proces is artikel 8 lid 2 sub b onder ix. Statuut van Rome, waarin staat dat opzettelijk aanvallen richten op gebouwen bestemd voor godsdienst, onderwijs, kunst, wetenschap of charitatieve doeleinden, historische monumenten, ziekenhuizen en plaatsen waar zieken en gewonden worden samengebracht, mits deze geen militair doelwit zijn, als een oorlogsmisdaad wordt beschouwd.

De extremistische groepering Ansar Dine en de Toeareg-rebellen namen in 2012 in het Noorden van Mali de macht over. Bij deze strijd vernietigde Ansar Dine belangrijk cultureel werelderfgoed in Timboektoe, Mali. Het betrof o.m. tien eeuwenoude graftomben, waaronder het mausoleum van Sidi Mahmoud Ben Amar.

Op 30 september moest Ahmad Al Faqi Al Mahdi, die een belangrijke rol speelde bij Ansar Dine, voor het Internationaal Strafhof in Den Haag verschijnen, om de datum vast te stellen voor zijn hoorzitting. Het Strafhof oordeelt dat er gegronde redenen zijn om hem te vervolgen voor de vernietigingen in Timboektoe:

“The Chamber found that the evidence presented by the Prosecutor establish reasonable grounds to believe that Al Mahdi is criminally responsible for having committed, individually and jointly with others, facilitated or otherwise contributed to the commission of war crimes alleged by the Prosecutor regarding intentionally directing attacks against the following buildings: 1) the mausoleum Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Aquit, 2) the mausoleum Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani, 3) the mausoleum Sheikh Sidi Mokhtar Ben Sidi Muhammad Ben Sheikh Alkabir, 4) the mausoleum Alpha Moya, 5) the mausoleum Sheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi, 6) the mausoleum Sheikh Muhammad El Micky, 7) the mausoleum Cheick Abdoul Kassim Attouaty, 8) the mausoleum Ahamed Fulane, 9) the mausoleum Bahaber Babadié, and 10) Sidi Yahia mosque.” bron ICC

Op 18 januari 2016 is de inhoudelijke hoorzitting, [dit is toch al geweest?] waar Ahmad Al Faqi Al Mahdi de beschuldigingen tegen hem te horen zal krijgen.
Deze zaak zal ook van belang kunnen zijn voor vernietigingen van werelderfgoed in Syrie door IS. Een uitgebreider achtergrondartikel is te vinden in Trouw.

UPDATE: Ahmad Al Faqi Al Mahdi is schuldig bevonden.

U vindt hier het hele overzicht van het ICC, zaak The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi.