Verkoper nep Frans Hals verplicht Sotheby’s te compenseren

Fairlight Art Ventures, een investeerder die medeverkoper is van een portret dat werd toegeschreven aan Frans Hals, is door de rechter in Londen veroordeeld om Sotheby’s te compenseren voor 5,3 miljoen dollar. De rechter in hoger beroep volgt met deze uitspraak de beslissing van de rechter in eerste aanleg. In 2016 kwam na onderzoek aan het licht dat Sotheby’s een vervalsing van een portret van Frans Hals had geveild. Sotheby’s betaalde destijds de koper, de kunstverzamelaar Richard Hedreen, een vergoeding van 11,75 miljoen dollar. Fairlight Art Ventures weigerde deze vergoeding aan Sotheby’s te compenseren omdat het niet eens was met de beslissing van Sotheby’s om het koopcontract te herroepen. Medeverkoper Mark Weiss was het ook niet eens met de beslissing van Sotheby’s, maar besloot met het veilinghuis een schikking te treffen.

Bronnen: Artnet News en The Art Newspaper