Verschil koopprijs kunst en waarde taxatie moet worden terugbetaald

Rechtszaak om waardebepaling van kunstwerken: Kunstverzamelaar X komt in de financiële problemen. Hij verkoopt zijn collectie –die regelmatig getaxeerd was voor rond de 3,7 miljoen – voor 1,6 miljoen aan een van zijn financiers en spreekt af dat de financier de werken zal doorverkopen.

Als de verkoop stagneert, laat de financier de collectie door een eigen expert taxeren. Deze oordeelt dat de meeste werken vals zijn. Het komt tot een procedure en financier eist vernietiging, althans ontbinding van de koopovereenkomst met X.

De rechtbank benoemt deskundige E.J.M. Douwes, die tot de conclusie komt dat ongeveer eenderde van de werken niet van de vermelde kunstenaar zijn en de collectie ongeveer 900.000 waard is. De rechter oordeelt dat de verzamelaar het verschil tussen de betaalde koopsom en de door de gerechtelijke deskundige getaxeerde waarde aan de financier moet betalen wegens niet-conformiteit. De vordering tot vergoeding van gederfde winst wordt afgewezen. bron Oostwaard Advocaten

Eindvonnis: Rechtbank Amsterdam 18-10-2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:7808