Verschoningsrecht geldt ook bij bekendheid bron

5 oktober bepaalde het EHRM in de zaak Becker t. Noorwegen dat het journalistiek verschoningsrecht ook geldt als de identiteit van de bron bekend is. Het niveau van bescherming kan wel lager zijn.

uitspraak EHRM: Becker-arrest, 21272/12, 5-10-2017