Vervanging fiscale aftrek monumenten van de baan

De vervanging van de fiscale aftrek voor restauratie van monumenten door een (sobere) subsidie – zie ons eerdere bericht – is van de baan na kritiek uit de Kamer. Kamerstukken II 34556 2016/17 nr 8: 34 vragen.  Minister Bussemaker (OCW) vroeg 9-11-2016, idem nr. 10, de Kamer het wetsvoorstel aan te houden zodat de aftrek blijft.
Kamerstuk II 34556 nr.8
Kamerstuk II 34556 nr. 10