Vierde Implementatiewet anti-witwasrichtlijn aangenomen

Op 10 december, is de vierdeImplementatiewet anti-witwasrichtlijn aangenomen.
De Tweede Kamer heeft op 10 december 2019 wetsvoorstel 35245 – Implementatiewet wijziging vierdeanti-witwasrichtlijn aangenomen. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) vindt plaats op 28 januari 2020. Echter, al voor de implementatie van deze wijziging volgde naar aanleiding van de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849, “AMLD4“) een nieuwe vijfdeanti-witwasrichtlijn (AMLD5). De AMLD5 zou voor 10 januari 2020 uiterlijk in werking treden, maar is in Nederland tot onbekende datum uitgesteld, evenals de inwerkingtreding van de vierde.

De betreffende richtlijn heeft o.a. invloed op de handel in kunst: Galeries, kunsthandelaren en partijen die kunst opslaan moeten klanten en wederpartijen bij de transactie gaan identificeren, ongebruikelijke transacties bij de overheid melden, een risicostrategie maken en personeel gaan opleiden. bronnen De Nederlandsche Bank,  EuropaNu en de Eerste Kamer

Kamerdossier 35245, Implementatiewet wijziging vierde witwasrichtlijn

Zie hier een achtergrondartikel van de NOS over de regelgeving binnen de kunstsector