Website Fair Practice Code is gelanceerd

Website Fair Practice Code is gelanceerd, zie http://www.fairpracticecode.nl/. De Fair Practice Code is een gedragscode betreffende arbeidsomstandigheden in de creatieve sector.