Wisseling bestuur vereniging Kunst Cultuur Recht

Op 25 mei jl. heeft een wisseling van het bestuur plaatsgevonden. Rob Polak (voorzitter) en Nicole van der Horst zijn afgetreden.  Vanessa van Baasbanken Pieter Ariëns Kappers zijn tot bestuurslid benoemd. Paul Loeb is vanaf 25 mei voorzitter.

Overzicht bestuursleden sinds 25 mei 2018:

– Paul Loeb                                         Voorzitter
– Caroline Polak                                 Penningmeester
– Mariska van Zelst-de Wit
– Jasper Nobel
– Gwenoële Trapman- Arthur Salomons
– Vanessa van Baasbank
– Pieter Ariëns Kappers