Van Gogh.jpg

Welkom bij de Vereniging Kunst Cultuur Recht

De vereniging beoogt discussie te stimuleren door het regelmatig houden van studiebijeenkomsten en het ad hoc opzetten van onderzoeksprojecten.

Opgericht in 2002 naar aanleiding van het toenemend aantal juridische vragen waarmee de sector kunst en cultuur te maken kreeg. 

20 jaar .jpeg