BIJEENKOMSTEN

KOMENDE BIJEENKOMSTEN EN EVENEMENTEN

 

Op donderdag 24 november 2022 staat de najaarsbijeenkomst van de Vereniging Kunst Cultuur Recht gepland, met als thema: Vraagstukken herkomst en anti-witwas voorschriften, waarin Wwft specialist Jurjan Geertsma zijn visie zal geven over de huidige staat van de anti-witwas regelgeving, waaraan de kunsthandel in Nederland onderhevig is. Voorts zal Ivoline van Erpecum, werkzaam bij het Ministerie van Justitie, ons laten kennis maken met de geschiedenis én toekomst van het Digitale Opkopers Register. 

Datum: Donderdag 24 november 2022

Tijd:       Vanaf 15:00 inloop, 15:30 begin presentaties, 17:00 borrel 

Locatie: Koninklijke Industrieele Groote Club (Dam 27, 1012 JS Amsterdam) 

Sprekers:

Jurjan Geertsma is partner bij JahaeRaymakers Advocaten en is een expert op het gebied van witwas-, corruptie- en andere integriteitswet- en regelgeving. Hij adviseert over compliance-vraagstukken en verleent bijstand aan bedrijven uit diverse sectoren, die op enigerlei wijze te maken krijgen met integriteitskwesties zoals strafrechtelijke verdenkingen, bestuursrechtelijke handhaving, interne onderzoeken of toezicht- en tuchtkwesties. Daarnaast geeft hij frequent cursussen op het gebied van integriteit, fraude en compliance, anti-corruptie en anti-witwasregelgeving (Wwft) en internationale sanctieregelgeving.

Ivoline van Erpecum is senior beleidsadviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor het dossier Helingbestrijding geeft ze samen met de politie leiding aan het project om een viertal digitale instrumenten landelijk te implementeren: Stop Heling, het Digitaal Opkopers Loket (DOL), het Digitaal Opkopers Register (DOR) en het Digitaal Opkopers Controlesysteem (DOC). Deze landelijke implementatie gaat vergezeld van de technische doorontwikkeling van voornoemde digitale instrumenten (inclusief de ontwikkeling van beeldherkenning), communicatie en juridische verankering. De helingsbestrijding steekt als een saté-pen door een variëteit aan vermogensdelicten en is gericht op de doelgroepen burgers, handelaren in diefstalgevoelige gebruikte en ongeregelde goederen, gemeenten, boa’s, politie en het OM.