top of page
  • Sakshi Singla

2 juni Ledenvergadering – VOORJAARSBIJEENKOMST 2017

De voorjaar bijeenkomst 2017 van de Vereniging Kunst Cultuur Recht (tevens algemene ledenvergadering) vindt plaats op vrijdag 2 juni 2017 vanaf 15:15 tot 18:15 bij NautaDuthil, Beethovenstraat 400, 1082 PR Amsterdam.

HET ONDERWERP VAN DE BIJEENKOMST IS:

‘Governance in Cultuur en de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’.

Met de nieuwe Wet bestuur en toezicht wilde (oud) minister Van der Steur de kwaliteit van bestuur en toezicht bij stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen verbeteren. Het wetsvoorstel behelst onder andere een uniforme norm voor de taakstelling door bestuurders en commissarissen, gronden voor de aansprakelijkheid van bestuur en toezicht en grondslag voor bestuursmodellen.

De wet zal een aantal van de principes van de Governance Code Cultuur wettelijk verankeren. In de bijeenkomst zullen we de mogelijke consequenties van de wet op de Code onderzoeken, temeer nu ook in het laatste rapport van de SER en de Raad van Cultuur het goed werkgever- en opdrachtgeverschap in de kunsten, met het ‘fair trade label’ nadrukkelijk aan de orde wordt gesteld (zie ook: www.cultuur.nl).

De sprekers zullen in de inleiding op deze aspecten ingaan en daarna is er gelegenheid voor discussie.

DE SPREKERS:

  1. Harm-Jan de Kluiver – hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA, advocaat en voorzitter van de Vereniging voor Handelsrecht

  2. Jo Houben – directeur Stichting Cultuur + Ondernemen

  3. Anne Breure – bestuurslid Kunsten ’92 en directeur Veem Huis voor Performance

Discussieleider:  Gwenoële Trapman (bestuurslid VKCR).

PROGRAMMA:

Vanaf 15:15 uur            Inloop 15:30                              Algemene ledenvergadering 15:45 uur                       Inleidingen en discussie 17:15 – 18.15 uur         Borrel

43 views0 comments

Recent Posts

See All

Wisseling bestuur vereniging Kunst Cultuur Recht

Op 25 mei jl. heeft een wisseling van het bestuur plaatsgevonden. Rob Polak (voorzitter) en Nicole van der Horst zijn afgetreden.  Vanessa van Baasbanken Pieter Ariëns Kappers zijn tot bestuurslid ben

Najaarsbijeenkomst 18 november: de Erfgoedwet

Op 18 november is de najaarsbijeenkomst van de Vereniging Kunst Cultuur Recht. Met als thema: De nieuwe Erfgoedwet. Hoe pakt de visie van de wetgever uit in de praktijk? Zijn cultuurgoederen voldoende

Ledenvergadering 13 mei: Verzekering van exposities

Voor de vitaliteit van musea, klein en groot, is de mobiliteit van individuele objecten en collecties van cruciaal belang. Mobiliteit stelt musea in staat tentoonstellingen te organiseren die de betek

Comentários


bottom of page