top of page
  • Sakshi Singla

Najaarsbijeenkomst 18 november: de Erfgoedwet

Op 18 november is de najaarsbijeenkomst van de Vereniging Kunst Cultuur Recht.

Met als thema: De nieuwe Erfgoedwet. Hoe pakt de visie van de wetgever uit in de praktijk? Zijn cultuurgoederen voldoende beschermd?

De nieuwe Erfgoedwet in de praktijk Sinds 1 juli van dit jaar is er één integrale wet die betrekking heeft op Nederlandse museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water: de Erfgoedwet. In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe met ons erfgoed wordt omgegaan, wie welke verantwoordelijkheden daarbij heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van het cultureel erfgoed ligt waar mogelijk bij het erfgoedveld zelf. Hoe ervaren eigenaren, gebruikers en kopers van erfgoed, (rijks)musea, beheerders van de rijkscollectie, (amateur)archeologen, belangenverenigingen en (de)centrale overheden deze nieuwe wet?

En hoe moeten we binnen het huidige wettelijke systeem omgaan met gevallen van vervreemding van kunstwerken die niet  eerst aan nationale musea zijn aangeboden, zoals is gebeurd bij de verkoop van de kunstwerken door het Koninklijk Huis, die recent in het nieuws kwam?

wanneer: 18 november 2016, inloop vanaf 15.15 uur, start om 15.30 uur waar: theaterzaal Perdu, Kloveniersburgwal 86 te 1012 CZ Amsterdam (www.perdu.nl)

Tot dan!

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Wisseling bestuur vereniging Kunst Cultuur Recht

Op 25 mei jl. heeft een wisseling van het bestuur plaatsgevonden. Rob Polak (voorzitter) en Nicole van der Horst zijn afgetreden.  Vanessa van Baasbanken Pieter Ariëns Kappers zijn tot bestuurslid ben

2 juni Ledenvergadering – VOORJAARSBIJEENKOMST 2017

De voorjaar bijeenkomst 2017 van de Vereniging Kunst Cultuur Recht (tevens algemene ledenvergadering) vindt plaats op vrijdag 2 juni 2017 vanaf 15:15 tot 18:15 bij NautaDuthil, Beethovenstraat 400, 10

Ledenvergadering 13 mei: Verzekering van exposities

Voor de vitaliteit van musea, klein en groot, is de mobiliteit van individuele objecten en collecties van cruciaal belang. Mobiliteit stelt musea in staat tentoonstellingen te organiseren die de betek

コメント


bottom of page