top of page
  • Sakshi Singla

Ledenvergadering 13 mei: Verzekering van exposities

Voor de vitaliteit van musea, klein en groot, is de mobiliteit van individuele objecten en collecties van cruciaal belang. Mobiliteit stelt musea in staat tentoonstellingen te organiseren die de betekenis en reikwijdte van de eigen collectie aanvullen, accentueren en overstijgen. Daardoor kunnen musea een veel groter publiek bereiken dan anders het geval zou zijn.

Uitleen van delen van de collectie is voor sommige musea bovendien een serieuze bron van inkomsten. Het verplaatsen van museale objecten brengt risico’s met zich. Gelet op de soms grote economische waarde van culturele objecten, is verzekering van die risico’s meestal gewenst. Maar verzekering is duur en ingewikkeld. Tijdens deze bijeenkomst praten vertegenwoordigers uit de museumwereld, de wetenschap en de verzekeringsbranche u bij over de huidige stand van zaken.

Uitgenodigde deskundigen: Rinus Vonhof – adjunct-directeur Kröller-Müller Museum Han Wansink – emeritus-hoogleraar verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Cees Kortleve – voorheen AON Artscope, thans consultant bij CK Consultancy

41 views0 comments

Recent Posts

See All

Wisseling bestuur vereniging Kunst Cultuur Recht

Op 25 mei jl. heeft een wisseling van het bestuur plaatsgevonden. Rob Polak (voorzitter) en Nicole van der Horst zijn afgetreden.  Vanessa van Baasbanken Pieter Ariëns Kappers zijn tot bestuurslid ben

2 juni Ledenvergadering – VOORJAARSBIJEENKOMST 2017

De voorjaar bijeenkomst 2017 van de Vereniging Kunst Cultuur Recht (tevens algemene ledenvergadering) vindt plaats op vrijdag 2 juni 2017 vanaf 15:15 tot 18:15 bij NautaDuthil, Beethovenstraat 400, 10

Najaarsbijeenkomst 18 november: de Erfgoedwet

Op 18 november is de najaarsbijeenkomst van de Vereniging Kunst Cultuur Recht. Met als thema: De nieuwe Erfgoedwet. Hoe pakt de visie van de wetgever uit in de praktijk? Zijn cultuurgoederen voldoende

תגובות


bottom of page