top of page
  • Sakshi Singla

AFGELAST. 3 april Voorjaarsbijeenkomst VKCR: Bescherming van cultuurgoederen in het kader van de Erf

AFGELAST IVM CORONA-MAATREGELEN --> Verdere informatie volgt nog tzt.

Beste leden van de Vereniging Kunst Cultuur Recht,


Op vrijdag 3 april 2020 zal de voorjaarsbijeenkomst, tevens algemene ledenvergadering, van de Vereniging Kunst Cultuur Recht plaatsvinden.


Het thema van de bijeenkomst is de bescherming van cultuurgoederen in het kader van de Erfgoedwet. Aanleiding is het op 20 september 2019 verschenen advies van de Commissie Pechtold: Van Terughoudend naar Betrokken. De Commissie Pechtold concludeert dat Nederlands Cultureel Erfgoed in de praktijk onvoldoende wordt beschermd. Half december 2019 heeft de Minister op het advies gereageerd.

We hebben een lid van de Commissie Pechtold uitgenodigd om het advies en de totstandkoming daarvan toe te lichten. Ook zal de directie Erfgoed en Kunsten van het ministerie van OCW vertegenwoordigd zijn om het standpunt van de Minister toe te lichten.


Tenslotte zal tijdens een paneldiscussie onder meer besproken worden wat de aanbevelingen van het advies voor de particuliere eigenaren van kunstwerken tot gevolg kunnen hebben.


Datum en tijd: 3 april 2020, van 15.00 uur tot 18:00. Locatie: Rijksmuseum, Hobbemastraat 22, Amsterdam.

Er zal een mogelijkheid tot een rondleiding zijn in het Rijksmuseum, voorafgaand aan de bijeenkomst (aanvang 14 uur). Nadere informatie hierover volgt nog.


Sprekers - Prof. mr. Tom Barkhuysen, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht te Leiden, advocaat partner bij Stibbe N.V. Amsterdam en lid van de Commissie Bescherming Cultureel Erfgoed (Commissie Pechtold)

- mr. Machteld Claessens, advocaat met als specialisme publiek recht bij Stibbe N.V. Amsterdam. Tom Barkhuysen en Machteld Claessens zullen een toelichting geven op het op 20 september 2019 verschenen advies van de Commissie Pechtold: Van Terughoudend naar Betrokken.

- drs. Lianne Macke, Beleidsmedewerker directie Erfgoed en Kunsten bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)


- drs. Sanne Roefs, Beleidsmedewerker directie Erfgoed en Kunsten bij het Ministerie van OCW

Lianne Macks en Sanne Roefs zullen een samenvatting geven van de reactie van de minister van OCW op het rapport van de Commissie Pechtold. Daarnaast lichten ze toe hoe het beleid van de minister praktisch zal worden ingevuld totdat de nieuwe beleidsregels inzake de bescherming van cultuurgoederen zijn vastgesteld en uitgewerkt.


Panel mr. Jan Maarten Boll, onder meer voormalig lid van de Raad van State, voormalig advocaat, voormalig voorzitter van de Vereniging Rembrandt en erelid van de VKCR.

mr. Paul W.L. Russell, 45 jaar gespecialiseerd in Kunst en Recht, staat internationale veilinghuizen, kunstbeurzen, handelaren etc bij als advocaat en publiceert en geeft lezingen en voorlichting op dit gebied.


Wij hopen u dan te zien!

Bestuur Vereniging Kunst Cultuur Recht

41 views0 comments

Recent Posts

See All

Najaarsbijeenkomst 18 november: De erfgoedwet

Op 18 november is de najaarsbijeenkomst van de Vereniging Kunst Cultuur Recht. Met als thema: De nieuwe Erfgoedwet. Hoe pakt de visie van de wetgever uit in de praktijk? Zijn cultuurgoederen voldoende

Voorjaarsbijeenkomst 2016

De voorjaarsbijeenkomst 2016 (tevens algemene ledenvergadering) van de Vereniging Kunst Cultuur Recht vindt plaats op vrijdag 13 mei 2016 vanaf 15.45 uur tot 18.15 uur in het auditorium van het Van Go

Ledenvergadering 2 juni

Op vrijdag 2 juni 2017 zal de voorjaarsbijeenkomst (tevens algemene ledenvergadering) van de vereniging plaatsvinden. Het onderwerp van de bijeenkomst is 'Governance in Cultuur en de nieuwe Wet bestuu

Comments


bottom of page