top of page
  • Sakshi Singla

Najaarsbijeenkomst 18 november: De erfgoedwet

Op 18 november is de najaarsbijeenkomst van de Vereniging Kunst Cultuur Recht.

Met als thema:

De nieuwe Erfgoedwet. Hoe pakt de visie van de wetgever uit in de praktijk? Zijn cultuurgoederen voldoende beschermd?

De nieuwe Erfgoedwet in de praktijk

Sinds 1 juli van dit jaar is er één integrale wet die betrekking heeft op Nederlandse museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water: de Erfgoedwet. In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe met ons erfgoed wordt omgegaan, wie welke verantwoordelijkheden daarbij heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van het cultureel erfgoed ligt waar mogelijk bij het erfgoedveld zelf. Hoe ervaren eigenaren, gebruikers en kopers van erfgoed, (rijks)musea, beheerders van de rijkscollectie, (amateur)archeologen, belangenverenigingen en (de)centrale overheden deze nieuwe wet?


En hoe moeten we binnen het huidige wettelijke systeem omgaan met gevallen van vervreemding van kunstwerken die niet eerst aan nationale musea zijn aangeboden, zoals is gebeurd bij de verkoop van de kunstwerken door het Koninklijk Huis, die recent in het nieuws kwam?


wanneer: 18 november 2016, inloop vanaf 15.15 uur, start om 15.30 uur waar: theaterzaal Perdu, Kloveniersburgwal 86 te 1012 CZ Amsterdam (www.perdu.nl)

Tot dan!

48 views0 comments

Recent Posts

See All

Voorjaarsbijeenkomst 2016

De voorjaarsbijeenkomst 2016 (tevens algemene ledenvergadering) van de Vereniging Kunst Cultuur Recht vindt plaats op vrijdag 13 mei 2016 vanaf 15.45 uur tot 18.15 uur in het auditorium van het Van Go

Ledenvergadering 2 juni

Op vrijdag 2 juni 2017 zal de voorjaarsbijeenkomst (tevens algemene ledenvergadering) van de vereniging plaatsvinden. Het onderwerp van de bijeenkomst is 'Governance in Cultuur en de nieuwe Wet bestuu

ความคิดเห็น


bottom of page